Aktualizacja zawartości stron www

W ramach aktualizacji stron internetowych dokonujemy uaktualnienia bieżącej oraz zamieszczenia dodatkowej, nowej treści na stronach www. Aktualizacja strony internetowej może obejmować między innymi:

  • regularne zamieszczanie publikacji lub wpisów blogowych w oparciu o wcześniej ustalony harmonogram
  • wprowadzanie zmian aktualizacyjnych w części dotyczącej oferty
  • aktualizację opisów i specyfikacji produktów i usług
  • uaktualnienie cenników
  • zmianę i edycję zdjęć oraz innych plików graficznych znajdujących się na
    poszczególnych podstronach danej witryny internetowej.
aktualizacja strony www
aktualizacja strony www

Aktualizacja Oprogramowania

Aktualizacją może zostać objęte również oprogramowanie strony internetowej, systemy zarządzania treścią, wtyczki oraz aplikacje zainstalowane w danym serwisie internetowym. W procesie aktualizacji oprogramowania stron www znajdujących się pod naszą opieką dokonujemy analizy kompatybilności poszczególnych jej elementów oraz aktualizacji zabezpieczeń.

Zapewnij swojej stronie profesjonalną opiekę!

Skontaktuj się z nami